Kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Narodzenia Najświętszej
Marii Panny – Królowej Rodziny

Matka Boża Królowa Rodzin
koronowana
3 września 2000 roku

Archidiecezja Poznańska

Obraz MB

Otoczona lasami Puszczy Noteckiej oraz jeziorami, przy drodze Czarnków – Szamotuły, na pięknych wzgórzach morenowych, leży niewielka miejscowość Lubasz. Jej historia sięga podobno czasów rzymskich. Na tym terenie miał istnieć punkt postojowy kupców rzymskich podążających bursztynowym szlakiem. Fakt dawnego osadnictwa potwierdza grodzisko w kształcie ściętego stożka, położone w pobliżu Jeziora Dużego.
Świątynię zbudowano w stylu późnobarokowym na planie krzyża. Ma ona dwie wieże z ośmiobocznymi hełmami. Kościół posiada dwie boczne kaplice, oprócz ołtarza głównego także pięć bocznych, stylowe stalle, rzeźbioną ambonę i chrzcielnicę oraz ozdobiony rzeźbami chór. W latach 1937–38 wystrój kościoła wzbogacono o nową polichromię według projektu prof. Wacława
Taranczewskiego z Poznania – sceny z życia Maryi. W ostatnich latach XX wieku świątynię gruntownie wyremontowano.
Pierwsza wzmianka o cudownym obrazie Matki Bożej Królowej Rodzin pochodzi z roku 1553, kiedy to wywodzący się ze Stajkowa w parafii lubaskiej cysters o. Adam Ryskoniusz podarował parafii wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zgodnie z przekazem historycznym obraz pochodzi z Rzymu, ale nie udało się ustalić, w jaki sposób trafił do Lubasza, ani kto jest jego twórcą.
Cudowny obraz Matki Boskiej namalowany został farbami olejnymi na dwóch dębowych deskach o wymiarach 93,5 × 130,5 cm i ma rzeźbioną ramę. Wzorowany jest na obrazie Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Można przypuszczać, że historia obrazu ma jakiś związek z jezuitami, gdyż Jezus trzyma w lewej dłoni książeczkę z herbem jezuitów. W 1609 roku obraz umieszczono w głównym ołtarzu konsekrowanego wówczas drewnianego kościoła W roku 1664 drewniana świątynia spłonęła, ale obraz w cudowny sposób ocalał. W 1750 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, a w dniu 7 września 1761 roku obraz umieszczono na ołtarzu głównym, gdzie znajduje się do dziś. W listopadzie 1984 roku złodzieje sprofanowali świątynię, kradnąc cenne XVII- i XVIII-wieczne wota oraz srebrną sukienkę z koronami z cudownego obrazu Królowej Rodzin. Po tej kradzieży obraz poddano konserwacji, wtedy też wykonano nową rzeźbioną ramę.

Lubasz_01.jpg
Lubasz_03.jpg
Lubasz_02.jpg
Lubasz_04.jpg
Lubasz_05.jpg